Eesti jalgrattatööstusEesti jalgrattatööstus 1941-49

Eesti jalgrattatööstus 1940. aastatel

1940. aastatel toimus Eesti jalgrattatööstuse hääbumine. Esimese hoobi andis 1940. aastal aset leidnud nõukogude võimu poolne natsionaliseerimine. Väiketöökodasid riigistada ei jõutud – need tegutsesid Saksa ajal 1941-44 teatud mahus edasi, kuid nende tegevust pärssis oluliselt detailide nappus. Nõukogude võimu taaskehtestamisel kadusid needki.

Sõja järel taastati esialgu jalgrattatööstuse Säde tegevus – see oli teatavasti nii Saare kui ka ARE jalgrattatehase järglane, mis riigistatuna 1940 kokku pandi. Selle tehase toodang jäi (reparatsioonirataste ja Riia tehase rataste kõrval) aga suhteliselt väikesearvuliseks. Millalgi peale 1949. aastat (mil tehas veel tegutses) see suleti. Vajab täiendavat uurimist, kas ja kuhu viidi sulgemise järel tehase sisseseade. Tõenäoliselt viidi see kusagile mujale N.Liitu, mistõttu on tõenäoline, et mõnda sealsest jalgratta väiketootjat võib teatud mõttes  pidada siinse rattatööstuse järeltulijaks.

Alates 1950. aastatest kuni nõukogude perioodi lõpuni Eestis jalgrattatööstust enam olnud. Ainsaks lühiajaliseks erandiks oli päris nõukogude perioodi lõpul 1980. aastate teisel poolel (mil eraettevõtlust hakati üle pika aja taas lubama)  tegutsenud kooperatiiv "Jalgratas", mille tegevus paraku oli väga episoodiline.

illustratsioon