Meist

Käesolevat virtuaalmuuseumit haldab MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum on grupi Eesti jalgratta-ajaloo entusiastide poolt 2010. aasta lõpul loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on jalgratta kui liiklusvahendi varasema ajaloo väärtustamine ja seda kajastava muuseumi loomine ning haldamine. Põhjalikumalt keskendume ajastule, mis jääb Eesti Vabariigi esimese iseseisvuse perioodi (1920.-30. aastad) ja varasemasse aega.

illustratsioonKuni 2013. aastani polnud selge, kas, kuhu ja millal saame me rajada füüsilise jalgrattamuuseumi. 2013. aasta septembris sõlmisime lepingu Väätsa vallavalitsusega, millega me saime oma käsutuse ajaloolise Väätsa vallamaja. Järgnes hoone põhjalik renoveerimine, mida tegime enamikus oma jäududega.  2015. aasta maiks olid meil jalgrattamuuseumi majas (Pikk 9 Väätsa) kõik olulised ruumid esimese hädapärase ringiga renoveeritud, millele järgnes 17. mail 2015 muuseumi ametlik avamine.
 
Lisaks korraldab MTÜ oma tegevuse algusest peale mitmesuguseid jalgratta ajaloole pühendatud üritusi mitmetes Eesti paikades. Varem oleme korraldanud ka mitmeid ajutisi näitusi. 

 MTÜ järgib oma tegevuses mittetulundusühingute häid väljakujunenud eetilisi põhimõtteid ja vabaühenduste eetikakoodeksit. MTÜ  tegevuse bürokraatlikku poolt kajastavad  majandusaasta aruanded leiab siit:

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum sai 2016. aasta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Arenguhüppe kevadvoorust AH16 rahalist toetust turismiturunduse alaseks konsultatsiooniks ning muuseumile vajalike töökoja- ja hoidlaruumide renoveerimiseks. Projekti AH16-15-PK "Jalgrattamuuseumi tegevusvõimekuse parendamine" rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4291,33 EUR ulatuses. Projekti tegevused said realiseeritud 2017. aasta mai lõpuks.

illustratsioon

 

Eesti Jalgrattamuuseum sai 2016. aastal LEADERi programmist 18577 eurot toetust muuseumimaja keskküttesüsteemi projekteerimiseks ja väljaehitamiseks (koos katla ja katlamajaga) ning muuseumimaja vee-. ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks. Nüüdseks on projekti tegevused ellv viidud. Muuseumimaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem rekonstrueeriti 2016. aastal ja toimib. 2017. aasta alguspoolel valmis ka muuseumimaja keskküttesüsteem koos katla ja katlamajaga, mis toimib.

2017. aasta LEADERi programmist sai Eesti jalgrattamuuseumi toetust muuseumi hoovi mahakaevamiseks ning 2018. aasta LEADERi programmist auto järelkäru soetamiseks koos jalgrattahoidjatega.

illustratsioon