MeistMTÜ tegevusest

Mittetulundusühingu Eesti Jalgrattamuuseum tegevusest

MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum on grupi Eesti jalgratta-ajaloo entusiastide poolt 2010. aasta lõpul loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on jalgratta kui liiklusvahendi varasema ajaloo väärtustamine ja jalgrattamuuseumi haldamine. Põhjalikumalt keskendume me ajastule, mis jääb 1950. aastatest varasemasse aega – st tsaariaega, Eesti Vabariigi esimese iseseisvuse aega (1920.-30. aastad) ning Teise maailmasõja aega. Samas püüame lisaks säilitada ja väärtustada ka nõukogude ajastu (1950.-80. aastate) pärandit, kuna ka selle ajastu jalgrattad on igapäevakäibest kadunud ning muutunud noorema põlvkonnna jaoks samasugusteks haruldusteks nagu 20. sajandi esimese poole rattadki.

MTÜ liikmete kogudes on hetkel mõni tuhat ajaloolist  väärtust omava jalgratta. Mõned neist on säilinud enam-vähem algkujul ning hulganisti rattaid on restaureeritud või komplekteeritud algsele või sellele lähedasele ajastutruule kujule. Väga palju rattaid on senini taastamata – mitmed neist on lihtsalt ajahambast puretud, paljud aga säilinud vahel üsnagi armetute jäänustena, mis vajavad restaureerimiseks ning tihti isegi eksponeerimiseks (komplekteerimiseks) suuremahulist tööd. Püüame ka neid – eriti haruldasemaid – jõudumööda komplekteerida ja restaureerida.

Lisaks jalgratastele on MTÜ liikmete kogudes hulganisti ka ajalooliste jalgrataste detaile, juurdekuuluvaid esemeid (lambid, sõiduload, ostutšekid, müügikuutused jms), samuti ka arvukalt ajaloolisi fotosid jalgratastest.

Kuigi MTÜ Eesti Jalgrattamuuseum on suhteliselt noor, on selle asutajaliikmed tegelenud jalgratta-ajaloo uurumisega ning unikaalsete jalgrataste kogumise ja restaureerimisega tõsiselt juba üle 35 aasta. Ajalooväärtuslike jalgratastega on osaletud arvukatel vanasõidukite paraadidel, sõitudel ning näitustel üle kogu Eesti alates 1999. aastast.

Lisaks füüsilise muuseumi haldamisega tegeleme järgmiste jalgratta ajalugu väärtustavate tegevustega:

 • Käesoleva virtuaalmuuseumi haldamine, mis võimaldab saada ülevaate teatud osast kollektsioonidest
 • Jalgratast ja tehnikaajalugu populariseerivate ürituste korraldamine (võistlused, mängud,
 • laadad jms).
 • Jalgratta-asjandusega seotud ühekordsete näituste korraldamine.
 • Koostöö arendamine jalgratta- ja jalgratta-ajaloo huvilistega üle kogu maailma.
 • Koostöö arendamine teiste Eesti vanatehnikat harrastavate seltside, äriühingute ja eraisikutega.
 • Ajalooliste jalgrataste, nende detailide ja nendega seotud esemete kogumine ja ladustamine, samuti ka ost-müük.
 • Ajalooliste jalgrataste, nende detailide ja nendega seotud esemete konserveerimine ja restaureerimine.
 • Ajalooliste jalgrataste restaureerimiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi loomine.
 • Tuluõhtute korraldamine, et saada eelnevate eesmärkide täitmiseks vajalikke vahendeid.
 • Kirjastustegevus.

 

illustratsioon