Ajaloolised trükised

Tootekataloogid. 1920.-30. aastaid iseloomustavad arvukad tootekataloogid. 1920. aastatel ja 1930. aastatel puudutasid eestikeelsed kataloogid reeglina konkreetse müüja poolt edasimüüdavaid (esindatavaid) marke. 1930. aastate teisel poolel olid lisaks oma kataloogid olemas ka kohalikel ETK ja ARE jalgrattatehastel. Samuti liikus Eestis mõningaid importkatalooge, nt 1920. aastatel Swifti kohta (Inglise) ja 1930. aastatel Dürkopi kohta (Saksa).

Sõjajärgsel ajastul asi muutus – siis asendasid tootekatalooge jalgrataste tehnilised kirjeldused ja kasutusjuhendid, mis olid tavaliselt kujundatud väikeste tagasihoidlike brošüüridena. Enamik rattatootjad nende välimusele olulist rõhku ei pannud – need trükiti tavaliselt keskpärasele paberile ning polnud kunstiliselt kõrgtasemel kujundatud. Erandiks olid siin 1930. aastate Erenpreisist välja kasvanud Riia Jalgrattatehase (Sarkana Zvaigzne) 1950. aastate teise poole kasutusjuhendid, mis olid kujundatud meeldivas värvitrükis, meenutades niiviisi mitmeti sõjaeelseid tootekatalooge.

Kuulutused ja reklaamid. Paljud 1920.-30. aastate ajakirjanduses jm väljaandes avaldatud jalgrattamüügi kuulutused olid varustatud lihtsamate illustratiivsete piltidega, Rud. Niibo rattamüügikuulutuste jaoks oli aga koostatud koguni spetsiaalseid luuletusi.

Jalgratta sõiduload. Teise maailmasõja eel ja ajal (tegelikult ka vahetult sõjajärgsetel aastatel) kehtis  Eestis jalgrattamaks. Maksu kehtestas kohalik omavalitsus ning see tuli tasuda igal aastal. Maksu tasumine seoti sellal uue, vastava aasta numbrimärgi saamisega, mis kujundati võimalusel igal aastal erinevates toonides. Nii oli jalgratta sõiduluba tegelikult registreerimistunnistus, sest mingit eksamit jalgrattaga sõitmiseks tegema ei pidanud, tuli ära tasuda vaid maks.

Ka sõja järel, 1940.-60. aastatel, mil säilis jalgrataste registreerimiskohustus, jäid alles registreerimistunnistused. Siis aga neid enam igal aastal ei vahetatud. Tihenenud liiklusoludest tingituna kujundati need tihti tollal aga brošüürikestena, kus olid sees olulisemad jalgrattureid puudutavad liikluseeskirjade sätted.