KollektsioonidVanaaegsed jalgrattafotod

Vanaaegsed jalgrattafotod

Koos ratta kasutuselevõtuga liiklusvahendina (19. sajandi lõpul) levis ühtlasi ka komme teha koos jalgratastega grupi- ja portreefotosid nii väljas kui ka siseruumides. Eriti levinud oli see komme 20. sajandi esimestel kümnenditel  – just sellest ajast on säilinud palju fotosid. Enamik detailseid ja kvaliteetseid rattafotosid pärineb 1910.-20. aastatest, vanimad neist ka 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest (mil ratas nii levinud veel küll ei olnud).

Kuna tollal oli jalgratas kallis asi – 1910. aastatel maksis ta Eestis tihti töölise aastapalga, 1920. aastatel aga mitme kuu palga –, siis stuudio- ehk sisevõtetel polnud sugugi kõik rattad fotol kujutatud inimeste omad. Tollal oli levinud tava, kus ratas kuulus fotoateljeele ning kõik soovijad said sellega poseerida nagu paljude teiste tollal levinud dekoratsioonidega (paadimaketid, automaketid, lillepostamendid jms). Seega on ühte ja sama ratast kujutatud tihti erinevate inimestega.

Samas poseeriti väli- ja/või grupifotode korral enamjaolt siiski oma rattaga.

Nii on 1910.-20. aastate jalgratastest säilinud küllaltki palju detailseid ja kvaliteetseid fotosid, milledelt võib paljudel juhtudel tuvastada ka jalgrattamargi ning sageli ka selle konstruktiivseid ja kujunduslikke eripärasid. Viimane osutub väga väärtuslikuks teabeks nt halvasti säilinud jalgratta restaureerimisel.

1930. aastatel (iseäranis kümnendi lõpul), mil jalgratas muutus märgatavalt odavamaks ning saavutas seetõttu juba küllaltki massilise leviku, vähenes rattaga poseritud portreepiltide hulk tunduvalt. Sellest ajast pärinevad jalgrattapildid on enamikus kas mingid seltskonna- või sündmusepildid (kus jalgratas muude esemete kõrval tihti siiski peale jäeti) või mingi grupiväljasõidu pildid, mida tollal korraldati väga sageli. Kuna tollal oli ka fototehnika muutunud varasemast väiksemaks ja mobiilsemaks, võimaldas see niisugustel väljasõiduüritustel fotosid teha, mis 1910.-20. aastatel sageli veel võimalik ei olnud. Seetõttu on 1930. aastate fotodel jalgrattad kujutatud rohkem üldplaanis ning nende väiksemaid detaile fotodelt tihtipeale enam välja ei loe. Samas võimaldavad aga niisugusedki fotod olla tihtipeale abiks jalgratta restaureerimisel algsesse (ajastutruusse) välimusse.

Sõjajärgsel ajal (1940.-80. aastatel) tehti koos jalgrattaga pilte veelgi harvem. Osalt oli see tingitud sõjajärgsetest rasketest aegadest (fotomaterjalide nappus jms), osalt aga ka sellest, et tollal oli jalgratas igapäevane ja kõigile kättesaadav tarbeese, millega enam ei poseeritud. Ka olid sõjajärgsete (nõukogude) kümnendite fotod sõjaeelsetest märgatavalt halvema kvaliteediga. Üheks märkimisväärseks erandiks on siin muide laste pildid (lasteratastega). Samas leidub ka selle ajastu kohta pildimaterjali.

MTÜ liikmete valduses on hulk vanaaegseid jalgrattafotosid. Need on esitatud allpool  asuvate galeriidena, igaühes 50 fotot